THỂ LỆ & ĐIỀU KIỆN

THỂ LỆ & ĐIỀU KIỆN

THỂ LỆ & ĐIỀU KIỆN

Tất cả thí sinh đăng ý tham dự Canon Photomarathon 2018 (sau đây gọi là “Cuộc thi”) tại Việt Nam cần phải đọc kỹ, hiểu rõ, tuân thủ mọi thể lệ và điều kiện được Ban Tổ Chức (BTC) đề ra và sẽ không có những bình luận, can dự tới những quyết định liên quan đến Cuộc thi của BTC trong bất kì trường hợp nào. Khi đã đăng kí tham dự có nghĩa là thí sinh chấp thuận tất cả điều khoản và điều kiện quy định của Cuộc thi và tôn trọng hoàn toàn quyết định của BTC.

 
 1. Cuộc thi dành cho tất cả mọi người yêu thích chụp ảnh không phân biệt quốc tịch đang cư trú hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam trong thời gian dự thi. Cuộc thi sẽ có 03 (ba) chủ đề được đưa ra lần lượt trong ngày diễn ra cuộc thi tại từng địa điểm thi.

 2. Độ tuổi nhỏ nhất quy định cho thí sinh là từ 06 tuổi (sinh năm 2012 trở về trước).

 3. Thí sinh dưới 16 tuổi (sinh năm 2003-2012) phải được sự đồng ý của cha mẹ/người giám hộ bằng văn bản theo mẫu của BTC trước khi đăng ký tham gia Cuộc thi.

 4. Thí sinh phải đóng lệ phí thi là 50,000 VND trước ngày diễn ra Cuộc thi tại từng điểm. Nếu đóng trong ngày dự thi thì lệ phí sẽ là 100,000 VND.

 5. Thí sinh có thể đăng kí tham gia dự thi tại nhiều thành phố theo ý muốn. Thí sinh phải thông báo với BTC về việc này để kịp thời hỗ trợ điều chỉnh số báo danh.

 6. Thí sinh tham dự tự túc phương tiện đi lại trong thời gian diễn ra Cuộc thi.

 7. Thí sinh phải mặc trang phục & đeo thẻ báo danh mà BTC cung cấp khi tham gia Cuộc thi.

 8. Thí sinh có thể sử dụng các loại máy ảnh kỹ thuật số bất kỳ để chụp và nộp ảnh trong Cuộc thi kể cả camera hành trình (action cam), thiết bị bay có khả năng chụp ảnh (drone). Hình ảnh chụp bằng điện thoại di động/tablet/máy ảnh chụp phim/máy ảnh chụp & in ngay sẽ không được chấp nhận.

 9. BTC sẽ không chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị tác nghiệp bao gồm: máy ảnh, ống kính, pin, pin, thẻ nhớ hay bất kì phụ kiện nhiếp ảnh nào cho thí sinh tham dự. Tất cả các thí sinh tham dự phải tự chuẩn bị các thiết bị và phụ kiện chụp ảnh của mình.

 10. Thí sinh phải có mặt từ 06:30 ~ 8:00 sáng để kích hoạt việc đăng ký tại mỗi địa điểm thi tương ứng với từng thành phố. BTC có quyền từ chối những thí sinh đến trễ hơn giờ quy định nêu trên.

 11. Thí sinh tham dự phải có mặt đầy đủ tại khu vực hội trường sân khấu để nghe phổ biến chung về Cuộc thi vào lúc 07:30.

 12. Thí sinh tham dự phải có mặt để nhận chủ đề của từng phần thi tại những thời điểm sau:

  - Chủ đề thứ nhất: 08h00 – 8:30.

  - Chủ đề thứ hai: 11h00 – 11:30.

  - Chủ đề thứ ba: 14h00 – 14:30 .

 13. Thí sinh phải tự nộp ảnh dự thi tại mỗi địa điểm thi trong khoảng thời gian quy định và nhận chủ đề tiếp theo để thực hiện bài thi ngay sau mỗi chủ đề. Không được uỷ quyền cho nguời khác nộp hộ trong suốt thời gian diễn ra Cuộc thi.

 14. Thí sinh có thể nộp ảnh dự thi cho 1,2 hay 3 chủ đề tùy chọn. Ảnh dự thi phải được sáng tác và nộp vào đúng khung thời gian quy định tại từng điểm thi, BTC sẽ từ chối nhận nếu thí sinh nộp ảnh trễ.

 15. Loại thẻ lưu ảnh chụp được chấp nhận bao gồm: CF/SD/MMC/XD/MS. Nếu thí sinh tham dự sử dụng những dạng thẻ nhớ khác sẽ phải cung cấp thiết bị đọc thẻ/driver tương thích để sử dụng cho máy tính PC trên HĐH Windows 7. BTC sẽ không chịu trách nhiệm với bất cứ lỗi về đọc/tải hình ảnh của các loại thẻ nhớ/đầu đọc thẻ mà thí sinh sử dụng.

 16. Thí sinh đảm bảo rằng các tấm ảnh nộp cho BTC là tác phẩm gốc do chính thí sinh độc quyền tạo ra và là chủ sở hữu tất cả quyền sở hữu trí tuệ trong các ảnh này và tất cả ảnh và thông tin (“Tài liệu”) được nộp là có thật và chính xác và không vi phạm bất kỳ quyền tác giả, quyền đối với nhãn hiệu, quyền sở hữu trí tuệ, quyền nhân thân, quyền riêng tư hoặc quyền công bố của bên thứ ba và thí sinh có đầy đủ và không hạn chế quyền để cung cấp các Tài liệu cho BTC để thu thập, sử dụng, tiết lộ phù hợp với các điều khoản và điều kiện này và thí sinh đã nhận được sự đồng ý bằng văn bản của bên thứ ba khi cần thiết.

 17. Hình ảnh nộp dự thi phải có độ phân giải cao. Chỉ chấp nhận hình ảnh với định dạng file JPEG. Không chấp nhận file định dạng RAW. Hình ảnh không được phép chỉnh sửa bằng bất cứ phần mềm chỉnh sửa ảnh nào ngoại trừ chức năng trim/crop/bộ lọc sáng tạo được tích hợp sẵn trên máy ảnh.

 18. Tất cả những bức ảnh sẽ được chấm theo những tiêu chí sau:

  • Bám sát chủ đề & thể hiện tốt ý tưởng sáng tạo chủ đề

  • Thể hiện tốt bố cục, màu sắc và ánh sáng

  • Chụp đúng khung thời gian quy định của từng chủ đề.

 19. Tất cả giải thưởng chính thức của cuộc thi sẽ được đánh giá bởi Ban Giám Khảo (BGK)- ngoại trừ giải thưởng “Bức ảnh yêu thích nhất” sẽ được bình chọn từ khán giả thông qua cách thức mà BTC thông báo tại từng địa điểm thi.

 20. Thí sinh đồng ý việc BTC sử dụng và tiết lộ bất kỳ Tài liệu và tên, dữ liệu cá nhân, hình ảnh, ảnh chụp, video (bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ ảnh chụp hoặc video có sự hiện diện của thí sinh do BTC thực hiện liên quan tới Cuộc thi hiện tại hoặc trong tương lai) và bất kỳ quảng cáo, hoạt động xúc tiến và hoạt động công khai (“Mục đích”) bằng bất kỳ phương thức nào mà BTC cho là phù hợp và miễn trừ tất cả các yêu cầu đòi bồi thường hoặc chấp thuận nào khác trong hoạt động này. Các tiết lộ này có thể đến bất kỳ bên nào liên quan đến Mục đích bao gồm các đại lý, công ty liên kết, đối tác được ủy thác và nhà thầu phụ của BTC hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác.

 21. Thí sinh cấp cho BTC miễn phí quyền không bị hạn chế, vĩnh viễn, và không thể huỷ ngang và được quyền cấp quyền lại liên quan để sao chép, tái sản xuất, sử dụng, trưng bày, sửa chữa, chuyển giao, phân phối và tạo tác phẩm phái sinh đối với Tài liệu (kèm theo ghi tên) phù hợp với Mục đích, trong bất kỳ phương tiện nào ngay khi hoặc sau khi được biết đến bao gồm nhưng không giới hạn: tạp chí, trang web, phương tiện truyền thông đại chúng và BTC được miễn trừ đối với tất cả các yêu cầu đòi bồi thường hoặc chấp thuận nào khác trong hoạt động này.

 22. BTC có quyền loại bỏ những bức ảnh có nội dung nhạy cảm liên quan đến các vấn đề chính trị, tôn giáo, phân biệt chủng tộc, khiêu dâm, tiêu cực theo quan điểm của BTC.

 23. BTC có quyền từ chối hay loại bất cứ thí sinh nào vi phạm điều kiện và thể lệ của Cuộc thi mà không cần thông báo trước.

 24. BTC có quyền thay đổi địa điểm và ngày tổ chức, trì hoãn hoặc hủy bỏ Cuộc thi và sẽ thông báo về những thay đổi này.

 25. Thí sinh đồng ý và đảm bảo rằng BTC và các đại lý, công ty liên kết, đối tác được ủy thác, nhà thầu phụ của BTC và các nhân viên, giám đốc, nhân sự, đại lý của họ được miễn trừ, không phải chịu trách nhiệm, và không liên quan đến bất kỳ yêu cầu bồi thường, mất mát, chi phí, phí tổn và tổn thất nào phát sinh trong và từ việc thí sinh tham gia Cuộc thi.

 26. Thí sinh đoạt giải phải cung cấp thông tin xác thực và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 27. BTC có quyền thay đổi những điều khoản và điều kiện và các vấn đề khác liên quan đến Cuộc thi mà không cần thông báo trước.

 28. Trong mọi trường hợp, quyết định của BTC là quyết định cuối cùng. Sau khi quyết định của BTC và BGK được đưa ra, mọi thắc mắc hay khiếu nại sau quyết định sẽ không được giải quyết.

 29. Những điều kiện và điều khoản này sẽ tuân theo theo luật pháp Việt Nam và thí sinh hoàn toàn đồng ý cơ quan giải quyết tranh chấp duy nhất là tòa án Việt Nam.