PHOTOMARATHON ASIA CHAMPIONSHIP

Những người tham gia PHOTOMARATHON ASIA CHAMPIONSHIP sẽ vinh dự được học hỏi từ một nhiếp ảnh gia nhiều kinh nghiệm và học hỏi từ nhau khi họ khám phá các tỉnh và thành phố khác nhau. Đó là một cơ hội đáng kinh ngạc, và không có gì lạ khi cuộc đua marathon thu hút càng nhiều người tham gia mỗi năm.