PHOTOMARATHON ASIA CHAMPIONSHIP

ผู้เข้าร่วม PHOTOMARATHON ASIA CHAMPIONSHIP จะได้รับเอกสิทธิ์ในการเรียนรู้จากช่างภาพที่มีประสบการณ์ ทั้งเรียนรู้จากกันและกัน ด้วยการสำรวจจังหวัดและเมืองต่างๆ นี่เป็นสุดยอดโอกาส มิน่าเล่าจึงมีผู้ลงแข่งขันถ่ายภาพมาราธอนเป็นจำนวนมากขึ้นทุกปี